AC service

En trasig AC i värmen är inte kul!

Att köra omkring med en trasig AC mitt i sommarvärmen kan göra vem som helst frustrerad och på gränsen till värmeslag. Men det man inte tänker på är att en klimatanläggning faktiskt har flera andra viktiga funktioner under hela året.

När man reparerar en AC behöver man följa biltillverkarens rekommendationer. Viktigt att man kontrollerar att det inte finns något läckage och att rätt komponenter byts ut samt att ett godkänt köldmedium fylls på.

Vi på Hällstorps bil är certifierade för att utföra AC-reparationer. Det är bara AC-certifierade verkstäder som får utföra AC-reparationer. Du kan tryggt göra en AC-reparation hos oss vi är anslutna till MECA.

En fungerande AC

Med en fungerande AC så regleras inte bara temperaturen i kupén. Samtidigt med en fungerande klimatanläggning så avfuktas och torkar kupéluften upp, på så sätt så slipper du bland annat imma på vindrutan. Skulle det vara så att du misstänker att din AC är trasig är det en fördel om du lagar den så fort som möjligt.

Exempel på en icke fungerande AC

  • Kommer ingen kall luft från AC:n
  • Luften från AC:n blir varm i stället för kall.
  • Den blåser inte tillräckligt
  • Det kommer konstigt lukt när du startar AC:n

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå